Ποιοί είμαστε

Τι είναι το Δίκτυο ΣΗ.ΜΑ. – Α.Ε.Π

Το Δίκτυο ΣΗ.ΜΑ. – Α.Ε.Π. αποτελεί διεύρυνση και συνέχεια του Δικτύου Εκπαιδευτικών με τίτλο «Είμαι Παιδί: Υπάρχω – Αισθάνομαι – Διεκδικώ», που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius Regio της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας 2013 – 2015 και διακρίθηκε λόγω των δράσεών του. Ύστερα, λοιπόν, από κοινό αίτημα πολλών εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β’ Αθήνας που συμμετείχαν στο προηγούμενο Δίκτυο, δημιουργήθηκε το Δίκτυο ΣΗ.ΜΑ. – Α.Ε.Π., ως μετεξέλιξή του. Αντλεί από την εμπειρία του προηγούμενου Δικτύου καθώς και από τις καλές πρακτικές που προκύπτουν από τη σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius Regio της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του European Schoolnet «ΕνΔυναμώνω – Enable» με στόχο την οικοδόμηση γνώσεων και την ενίσχυση της συλλογικής ικανότητας ανάπτυξης και αλλαγής (capacity building) των μελών της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. Στην πιλοτική φάση λειτουργίας του αξιοποιεί έναν πυρήνα του Δικτύου σχολείων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος. Σε αυτό συμμετείχαν εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων από 158 σχολεία σε σύνολο 172 μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας καθώς και Δίκτυο 240 Μαθητών – Μεντόρων, με τίτλο «Ενημερώνω – Εκπαιδεύω – Αποτρέπω τη βία στο σχολείο», οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν με τη μέθοδο της «Ομοταγούς Εκπαίδευσης» (Peer – to – peer education). Επομένως το παρόν Δίκτυο όχι μόνο συνεχίζει, αλλά και διευρύνει τον ορίζοντα των ως άνω συνεργασιών.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close